|
میدان ونک خیایان شهید خدامی. ساعات کاری: | تماس:

منوی غذا ها

1آیتم گوشت (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Beef/Mushroom (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ...

خرید
620000تومان

1 آیتم مرغ (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Chicken/Mushroom (در صورت حضور آشپز مبلغ 4...

خرید
470000تومان

1آیتم میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Shrimp (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هزا...

خرید
570000تومان

ماهی سالمون تازه

fresh salmon & vegetable (در صورت حضور آشپز م...

خرید
620000تومان

برنج سرخ شده

(در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هزار تو...

خرید
160000تومان

برنج سرخ شده همراه با مرغ

(در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هزار تو...

خرید
170000تومان

برنج سرخ شده با میگو

(در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هزار تو...

خرید
210000تومان

1آیتم ماهی (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish/Mushroom (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ...

خرید
500000تومان

1آیتم شارک (سوپ،سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هزار ...

خرید
500000تومان

2آیتم گوشت و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Beef/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ه...

خرید
950000تومان

2آیتم گوشت و ماهی (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Beef/Fish (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 هز...

خرید
770000تومان

2آیتم گوشت و مرغ (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Beef/Chicken (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ...

خرید
770000تومان

2 آیتم مرغ و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Chicken/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبلغ 400...

خرید
770000تومان

2 آیتم مرغ و ماهی (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Chicken/Fish (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ...

خرید
610000تومان

2 آیتم ماهی و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبلغ 400 ه...

خرید
770000تومان

3آیتم مرغ، گوشت و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Chicken/Beef/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبل...

خرید
1100000تومان

3آیتم ماهی، گوشت و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish/Beef/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبلغ 4...

خرید
1150000تومان

3آیتم ماهی، مرغ و میگو (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish/Chicken/Shrimp (در صورت حضور آشپز مبل...

خرید
996000تومان

3آیتم ماهی، مرغ و گوشت (سوپ، سالاد، سبزیجات، برنج استیم)

Fish/Chicken/Beef (در صورت حضور آشپز مبلغ ...

خرید
996000تومان

بیف فرایدرایس

...

خرید
190000تومان