|
میدان ونک خیایان شهید خدامی. ساعات کاری: | تماس:

منوی غذا ها

سوپ روز

mushrooms vegetablesقارچ و سبزیجات...

خرید
99000تومان

سوپ میسو

seaweed and tofu spring onion in special miso brothجلبک ...

خرید
120000تومان

سوپ نودل میگو

shrimp & noodle...

خرید
230000تومان

سوپ نودل گوشت

Beef & Noodles...

خرید
220000تومان

سوپ نودل مرغ

Chicken & noodles...

خرید
137000تومان