|
میدان ونک خیایان شهید خدامی. ساعات کاری: | تماس:

منوی غذا ها

ساشیمی میکس 18 تیکه

Salmon Sashimi- Crab Sushi- Tuna Sashimi-Tuna Sushi- Shrimp ...

خرید
1830000تومان

کنزو تمپل 21 تیکه

Smoked Salmon- Crispy California- Salmon Sashimi- Lion King-...

خرید
1550000تومان

بیگ بودا 35 تیکه

Lion King- Crispy California- Magic Salmon- Mixed Sashimi-Fo...

خرید
2100000تومان

میکس اسپشیال 18 تیکه

Salmon Delight - Crispy Shrimp - Helia Roll - Double Shrimp ...

خرید
1850000تومان

رویال ماکی ست 18 تیکه

Green Lotus - Lion King - Crispy Shrimp - Salmon Avocado - S...

خرید
1360000تومان

بشقاب لاورز سوشی 52 تیکه

Katso Avacado Roll - Tuna Maki Roll - Rainbow Maki Roll- Sal...

خرید
2580000تومان

کنزو اوشی پلیت 24 تیکه

Salmon Sashimi - Super Roll - Grilled Salmon - Shrimp & Crab...

خرید
1800000تومان

کنزو ساکانا پلیت 20 تیکه

Magic Salmon - Salmon Nigiri Torch - Crispy California - Sh...

خرید
1300000تومان